Deklaracja dostępności

dps-krasnobrod.pl

Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dps-krasnobrod.pl

• Data publikacji strony internetowej:
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-14


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-09-14
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Czapla
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: 84 660 7685

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie
• Adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie
22-440 Krasnobród
ul. Sanatoryjna 34
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon : 84 660 7685

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
1) Budynek i wejście główne do budynku przystosowane jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
2) Dźwig osobowy zamontowany wewnątrz budynku do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Udźwig 1500 kg lub 20 osób, ilość przystanków 3.
3) Na każdej kondygnacji znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
4) Zapewnione są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.