Deklaracja dostępności

www.dps-krasnobrod.pl

Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.dps-krasnobrod.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-02-19

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-31

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Czapla

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 84 660 7685

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie,

 • Adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie
  22-440 Krasnobród

ul. Sanatoryjna 34

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon : 84 660 7685

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie znajduje się pod adresem: ul. Sanatoryjna 34, 22-440 Krasnobród.

1. Dostosowanie wejścia do budynku:

Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich. Teren utwardzony, wyłożony jest kostką brukową. Estetycznie zadbany. Domofon umieszczony przy bramie wejściowej. Teren jest oświetlony i ogrodzony.

2. Dostępność korytarzy, schodów, windy:

Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze na każdym z pięter. Schody oraz korytarze wyposażone w poręcze, ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. W budynku znajduje się winda do przemieszczenia się pomiędzy kondygnacjami. Udźwig 1500 kg lub 13 osób.

3. Łazienki:

W budynku znajdują się łazienki dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W łazienkach zamontowane są poręcze ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z sanitariatów. Umywalki dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowane poręcze pomocnicze, drzwi pozbawione progów. Przy natryskach znajdują się krzesła kąpielowe oraz wózki kąpielowe. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego. Dodatkowo na wyposażeniu Domu znajdują się podnośniki transportowo-kąpielowe.

4. System alarmowo-przyzywowy:

W pomieszczeniach mieszkalnych oraz sanitariatach zamontowany jest system alarmowo- przyzywowy, umożliwiający mieszkańcom wezwanie pracownika. Dodatkowym wyposażeniem jest system sygnalizacji pożaru. Na każdym poziomie znajdują się hydranty wewnętrzne i gaśnice.

5. Pokoje mieszkalne:

Dom posiada pokoje dla mieszkańców. Pokoje rozmieszczone są na 2 kondygnacjach: I piętro i II piętro. Pokoje mieszkańców dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone są: w łóżka rehabilitacyjne sterowane elektrycznie z materacem przeciwodleżynowym, podnośniki sufitowe wyposażone w elektryczny system posuwu umożliwiają osobie niepełnosprawnej samodzielne przemieszczanie się, szafki przyłóżkowe z rozkładanym blatem, stoliki do karmienia, krzesła, szafy ubraniowe oraz odpowiednia ilość wyprowadzeń elektrycznych.

6. Parking:

Przy budynku, na placu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mają możliwość parkowania pojazdów na terenie Domu.

7. Wejście z psem asystującym: Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewoźnikiem.

8. Pętla indukcyjna:

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.